Behandling

Behandling

 

Personer, der ønsker behandling gennem et terapeutisk forløb, kan have mange og forskellige motivationer. Men fælles for de fleste er følelsen af psykisk ubehag og ubalance.

Der kan være problemer i forhold til en selv eller i forhold til omgivelserne. Dette kan bl.a. give sig udslag i følelser som uro, ensomhed, angst, nedtrykthed, vrede eller sorg. Det kan være gentagne mønstre, der præger ens liv på en negativ måde, men som kan være svære at ændre alene. 

I min behandling arbejder jeg både med familier, unge og voksne med eksistentielle problematikker, livskriser, misbrug og psykisk sygdom. De omfatter f.eks: