For professionelle

Supervision og coaching

 

Supervision og coaching til tværfaglige professionelle på skoler, bosteder, andre institutioner, i kriminalforsorgen og i forvaltninger.

Supervision til psykologer i forbindelse med opnåelse af autorisation. Supervision gives både individuelt og i gruppe.
 

Henvisning

Jeg modtager klienter i psykoterapi henvist fra kommuner og institutioner, og jeg udfærdiger erklæringer m.m. til brug i offentligt regi.
 

Konsulentopgaver

Herunder supervision og coaching af mellemledere og ledere af større offentlige og private virksomheder.
 

Referencer
Jeg arbejder for og samarbejder med mange forskellige kunder og har gjort det gennem mange år. Jeg tror på de gode relationer og den tillidsfulde og konstruktive dialog.

Jeg løser/har løst opgaver for blandt andre:

Københavns Kommunes – Supervision indenfor misbrugs behandling

Hillerød Kommune – Social og Sundhedsforvaltningen

Helsingør Kommune – Job og integrationsforvaltningen

Gribskov Kommune – Social og Sundhedsforvaltningen

Gentofte Kommune – Social og Sundhedsforvaltningen, Job og integrationsforvaltningen

Kriminalforsorgen – Far bag tremmer

Dansk Socialrådgiver Forening

Dansk Sexologisk Center

Plejehjem i Hovedstadsregionen